BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Arazi Çalışmaları Kapsamında Araç Kiralama İşlemleri İle İlgili Hususlar

1. Araç kiralama giderinin Projenin BAP Komisyonu tarafından onaylanan bütçesinde yer alması zorunludur.

2. Faturalarda kiralanan aracın cinsi ve türü (binek, arazi veya ticari gibi) belirtilmelidir.

3. Kiralanan aracın teknik muayene onaylarının bulunmasına dikkat edilmelidir.

4. Kiralanan aracın zorunlu trafik sigortası yapılmış olmalıdır.

5. Kiralanan aracın seyahat süresini kapsayacak şekilde tam kaskosu yapılmış olmalıdır.

6. Kiralanan aracın kiralama anındaki kilometresi ve kiralama süresi sonundaki (teslimde) kilometresi kayıt altına alınmalı, Araç Kiralama Bildirim Formuna işlenmelidir.

7. Yakıt faturaları ile araç kullanım kilometresi uyumlu olmalıdır.

8. Kiralanacak olan araçların türüne göre destek sağlanacak yakıt tutarları aşağıda verilen tablolara uygun olarak belirlenecektir.