BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta Saraç BAP Birininde incelemelerde bulundu...

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı kapsamında üniversitemizde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini ziyaret etti.

YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta Saraç, Atatürk Üniversitesi’nde örnek teşkil edebilecek çok sayıda uygulama görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, Yeni YÖK’e vurgu yaparak Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında çıkarılarn yönetmeliğin önemine işaret etti. Bu yönetmelikle BAP Birimlerine yeni misyonlar yüklendiğini ve görev alanlarının genişletildiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, BAP Koordinasyon Birimi’nde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının aslında Yükseköğretim Kurumu Başkanlığında yürütülen Sessiz Devrimin ve Yeni YÖK’ün çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü ve YÖK’te gerçekleştirilen yeni yapılanmanın Bilimsel Araştırmaların etkinliğini ve kaynakların verimli kullanımını artırmada önemli ölçüde etkli olduğunu belirtti. Rektör Çomaklı, bundan sonraki süreçte de YÖK’te gerçekleştirilen sessiz devrime uyumlu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof.Dr. Atilla Keskin, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK’ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölününde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşü projesi” ile ilgi bilgiler verdi.