BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi

Belirli bir araştırma potansiyeline erişmiş bulunan üniversitemizin Ar-Ge kapasitesinin daha ileriye taşınması, üniversitemiz kaynaklı yayınlara daha fazla atıf yapılmasının desteklenmesi ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (IRP) destek programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Üniversitemiz mensubu araştırmacıların dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projelerine destek sağlanacaktır.

Destek programı kapsamında, bulunulan yıl veya bir önceki yılda ARWU veya THE sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamalarında veya projenin konusuyla uyumlu araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 200’de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri için destek sağlanacaktır.

Dikkate alınan sıralama sistemleri incelendiğinde bir sıralama sisteminde yer bulan bazı üniversitelerin diğer sıralama sisteminde yer almadığı, aynı sırayı paylaşan üniversitelerin varlığı ve alanlara göre sıralama da dikkate alındığında destek kapsamına giren yaklaşık 600 üniversite bulunmaktadır.

Ayrıca, program kapsamında üniversiteler dışındaki uluslararası önemli araştırma merkezlerinde yürütülecek projeler içinde destek sağlanacak olup, hangi araştırma merkezlerinin destek kapsamına dâhil edileceği BAP Komisyonu tarafından karara bağlanacaktır.

Destek programı kapsamda yürütülecek çalışmalar için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 3 hafta en fazla 6 ay ile sınırlı olup, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali destekler mevzuat gereğince en fazla 3 ay ile sınırlı olacaktır.

Destek programı ile ilgili detaylı bilgi BAP Uygulama Esasları ve Kullanıcı Kılavuzu dokümanında verilmiştir. Dokumana erişmek için Detaylar...

THE sıralama sistemine erişmek için Detaylar...

ARWU sıralama sistemine erişmek için Detaylar...