BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Personel Bilgileri
 • Ad-Soyad
  Unvan/Birim
  E-Posta
 • Prof. Dr. Atilla KESKİN
  Koordinatör
  keskin.1@atauni.edu.tr
 • Doç. Dr. Gülşen TOZSİN
  Koordinatör Yardımcısı
  gulsentozsin@atauni.edu.tr
 • Yücel ERDOĞAN
  Şube Müdürü
  yucel.erdogan@atauni.edu.tr
 • Öğr.Gör. Orhan ARDAHANLI
  İletişim Tasarımcısı
  o.ardahanli@atauni.edu.tr
 • Öğr.Gör. Seda ERDEN
  Bilgisayar Mühendisi/Sistem Yönetimi
  sedaerden@atauni.edu.tr
 • Esengül ALKES
  Sekreter
  egulakes@grv.atauni.edu.tr
 • Nurullah SAVAŞ
  Memur/İstatistik ve Raporlama
  nurullah.savas@atauni.edu.tr
 • Murat CORUH
  Memur/Taşınır Kayıt Yetkilisi
  murat.coruh@atauni.edu.tr
 • Ayşe AYDIN
  Memur/BAP Dokümantasyon Ofisi
  a.kartaaydin@atauni.edu.tr
 • Veyis OCAK
  Memur/BAP Dokümantasyon Ofisi
  vocak@atauni.edu.tr
 • Tevfik BULUT
  Memur/Harcama Ofisi
  tevfikb@atauni.edu.tr
 • Mücteba TERZİ
  Memur/Harcama Ofisi
  mucteba.terzi@atauni.edu.tr
 • Mehmet Selim ÇULLU
  Memur/Harcama Ofisi
  mehmetselim@atauni.edu.tr
 • Halil Ercan KÖKSAL
  Memur/Harcama Ofisi
  hercan.koksal@atauni.edu.tr
 • Dursun Ali Dur
  Memur/Harcama Ofisi
  dursunali.dur@atauni.edu.tr
 • Ersin Polat
  Memur/Harcama Ofisi
  -