BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Personel Bilgileri
 • Ad-Soyad
  Unvan/Birim
  E-Posta
 • Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ
  Koordinatör
  akciltas@atauni.edu.tr
 • Doç. Dr. Harun ARSLAN
  Koordinatör Yardımcısı
  harunarslan@atauni.edu.tr
 • Doç. Dr. Murat AYDIN
  Koordinatör Yardımcısı
  maydin@atauni.edu.tr
 • Recep ÇOMAKLI
  Şube Müdürü
  recepcomakli@atauni.edu.tr
 • Öğr.Gör. Seda ERDEN DERTLİ
  Bilgisayar Mühendisi/Sistem Yönetimi
  sedaerden@atauni.edu.tr
 • Esengül ALKES
  Sekreter
  esengulalkes@atauni.edu.tr
 • Nurullah SAVAŞ
  Memur/İstatistik ve Raporlama
  nurullah.savas@atauni.edu.tr
 • Murat CORUH
  Memur/Taşınır Kayıt Yetkilisi
  murat.coruh@atauni.edu.tr
 • Veyis OCAK
  Memur/BAP Dokümantasyon Ofisi
  vocak@atauni.edu.tr
 • Mücteba TERZİ
  Şef/Harcama Ofisi
  mucteba.terzi@atauni.edu.tr
 • Mehmet Selim ÇULLU
  Şef/Harcama Ofisi
  mehmetselim@atauni.edu.tr
 • Ayşe Orhan
  Şef/Harcama Ofisi
  oayse@atauni.edu.tr
 • Neşe Aygün DEMİRSOY
  Şef/Harcama Ofisi
  nese.demirsoy@atauni.edu.tr
 • Dursun Ali Dur
  Memur/Harcama Ofisi
  dursunali.dur@atauni.edu.tr
 • Ersin Polat
  Memur/Harcama Ofisi
  ersin.polat@atauni.edu.tr
 • Ali Alpaslan Ari
  VHKİ/Harcama Ofisi
  alialpaslan.ari@atauni.edu.tr
 • Ayşe AYDIN
  Memur/Harcama Ofisi
  a.kartaaydin@atauni.edu.tr