BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Rektör Mesajı

Sayın Araştırmacı,

Yeni Nesil Üniversite Vizyonu çerçevesinde yürütmekte olduğumuz yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde köklü bir değişime gidilmiştir. Mevcut süreçlerin ve işleyişin stratejik yönetim ve kalite anlayışına uygun olmaması böyle bir değişimin gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, destek programları kuruma en üst düzeyde katma eğer oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılmış, Üniversitemiz BAP yönergesi ve uygulama esasları ile birimde yürütülen tüm süreçler revize edilerek büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu dönemden itibaren süreçlerin şeffaf, sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesinin güvence altına alınmasına yönelik alt yapılar oluşturulmuş, çalışan ve üreten araştırmacıların daha fazla destekleneceği proaktif bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca bütün bu süreçlerin oluşturulmasında kurumumuzun bütün imkânları seferber edilmiştir.

Üniversitemizin gelişerek bilimin evrensel değerlerine uygun bir noktaya ulaşabilmesi için, mevcut durumunun geniş bir perspektiften sağlıklı bir şekilde bilinmesi ve bu bilgilerin değerlendirilerek stratejik planlar yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları, bilimsel faaliyetlerine ve varlıklarına yönelik kapsamlı envanter çalışmaları yapmakta, kurumun tüm kaynaklarını amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek için etkili performans yönetim modelleri uygulamaktadır. Bu kapsamda son yetmiş beş yılın en etkili performans yönetim modeli olarak kabul edilen Kurumsal Karne Performans Yönetim Modeli (Balance Score Card, BSC) dünya genelinde giderek artan bir oranda kullanılmaya başlanmıştır.

Üniversitemizde, tüm süreçlerin birbirini besleyecek şekilde yeniden yapılandırılması, etkili bir performans yönetimi uygulanması ve stratejik yönetim anlayışını hakim kılacak modern yönetişim araçlarının oluşturulması da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak uluslararası BSC Modelini temel alan ve 400 den fazla göstergeye göre performans değerlendirmesi yapılmasına imkân veren bir sistem de kullanıma alınmıştır. Birçok akademik ve idari süreçlerin yürütülmesinde ve BAP Koordinasyon Birimi faaliyetlerinde önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlayacak bu sistem üzerinden kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde anlık faaliyet ve performans raporları üretilebilmesi de mümkün hale gelmiştir. Sürdürülen çalışmaların Üniversitemizdeki tüm faaliyetlerde belirli bir kalite düzeyinin sağlanması ve sürdürülebilir kalite güvence sistematikleri oluşturulmasına çok önemli katkılar sağlayacağı açıktır.

Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır.

Üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayacak, bu önemli çalışmaları yürüten tüm mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

Rektör