BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

UDAP Projeleri

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) yönetmeliği 27 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetemizin 28276 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır. Yönetmeliğe ve Proje Öneri Formu’na http://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.