BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Performansa Dayalı Bütçe Uygulaması

Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonu tarafından desteklenmeye uygun bulunması koşuluyla, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri kapsamında performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanması mümkündür. Yüksek bütçe limiti uygulamaları üç kategoride gerçekleşecektir.

Kategori 1: ISI indekslerinde taranan dergilerdeki özgün veya derleme sınıfındaki tam metin makaleler.

Bu kapsamda son iki yıl içerisinde yayımlanmış makaleler dikkate alınır.

1. Makaleler için TÜBİTAK ULAKBİM dergi puanları dikkate alınır.

2. Bir makale yalnızca kurum mensubu ortak yazarların mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından kullanılabilir.

3. Kullanılacak makalelerin yayımlanmış olması şarttır. DOI numarası bulunsa dahi, yayımlanmamış, basım bilgileri kesinleşmemiş, WOS veri tabanında erişilebilir duruma gelmemiş yayınların kullanılması mümkün değildir.

4. Başvuruda kullanılacak yayınların Üniversitemiz AVESİS sistemine Web of Science web servisi üzerinden sorgulanarak eklenmiş olması zorunludur.

Kategori 2: Diğer kurumlarca fon desteği sağlanarak yürütülmüş ve başarıyla kapatılmış araştırma projeleri.

1. Bu kapsamda, yürütücülüğünü kurum mensubu bir araştırmacının yaptığı, bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak son iki yıl içerisinde kapatılmış araştırma projeleri dikkate alınır.

2. Kurum dışı destekli bir proje, yalnızca projenin yürütücülüğünü yapmış araştırmacı tarafından kullanılabilir.

3. Başvuruda kullanılacak kurum dışı destekli projenin Üniversitemiz AVESİS sistemine eklenmiş olması zorunludur.

4. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulaması kapsamında değildir.

Kategori 3: Ulusal veya Uluslararası tescil edilmiş patentler.

1. Bu kapsamda son iki yıl içerisinde tescil edilmiş patentler dikkate alınır.

2. Bir patent, hak sahibi olan kurum mensubu araştırmacıların mutabık kaldığı ve hak sahipliği bulunan bir araştırmacı tarafından kullanılabilir.

3. Başvuruda kullanılacak patentin üniversitemiz AVESİS sistemine eklenmiş olması zorunludur.


Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri için Uygulama Kriterleri

TARP Projeleri İçin aşağıdaki koşullardan birisini sağlayan araştırmacılar için destek limiti 100.000 TL ye kadar artırılabilir.

- Kategori 1 kapsamında 150 veya üzerinde puan toplamına sahip yayın gerçekleştirmiş olmak.

- Kategori 2 kapsamında PTİ ve Bursiyer ödemeleri hariç bütçesi 100.000TL ve üzerinde olan bir projeyi başarılı olarak kapatmış olmak.

- Kategori 3 kapsamında tescil edilmiş bir patentte hak sahibi olmak.

ÇDAP Projeleri İçin aşağıdaki koşullardan birisini sağlayan araştırmacılar için destek limiti 200.000 TL ye kadar artırılabilir.

- Kategori 1 kapsamında 200 veya üzerinde puan toplamına sahip yayın gerçekleştirmiş olmak.

- Kategori 2 kapsamında PTİ ve Bursiyer ödemeleri hariç bütçesi 150.000TL ve üzerinde olan bir projeyi başarılı olarak kapatmış olmak.

- Kategori 3 kapsamında tescil edilmiş bir patentte hak sahibi olmak.

ÖNAP Projeleri İçin aşağıdaki koşullardan birisini sağlayan araştırmacılar için destek limiti 300.000 TL ye kadar artırılabilir.

- Kategori 1 kapsamında 250 veya üzerinde puan toplamına sahip yayın gerçekleştirmiş olmak.

- Kategori 2 kapsamında PTİ ve Bursiyer ödemeleri hariç bütçesi 250.000 TL ve üzerinde olan bir projeyi başarılı olarak kapatmış olmak.

- Kategori 3 kapsamında tescil edilmiş bir patentte hak sahibi olmak.