BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

BAP Birimi proje önerilerini kabul etmeye başladı

BAP Komisyonu tarafından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanmıştır. BAP Koordinasyon Birimi, BAP komisyonunun 2017/3 sayılı kararı gereğince proje önerilerini 01.04.2017 tarihinden itibaren kabul etmeye başlamıştır. Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın http://bapsis.atauni.edu.tr internet adresinden kullanımda olan Atatürk Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca http://bap.atauni.edu.tr adresinden veya Üniversitemiz resmi Web sayfasında bulunan Birimler linkinden BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri kısmını tıklayarak BAP Koordinasyon Birimi resmi Web sayfasına ulaşılabilir. Buradan hızlı bağlantılar bölümündeki BAP Yönetim sistemi üzerinden proje başvuruları yapılabilir.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç.Dr. Atilla KESKİN, tüm akademik birimlerle bilgilendirme toplantıları yaparak, yeniden yapılanma çalışmarı ve proje süreçleri ile ilgili bilgiler verecektir.