BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

BAP Koordinasyon Birimi yapılan vizyon sunumunun ardından törenle açıldı

BAP Koordinasyon Birimi, yapılan vizyon sunumunun ardından törenle açıldı. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer ÇOMAKLI, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yükseköğretim Kurumları BAP Koordinasyon Birimleri Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Adem KALINLI, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Ayhan ÇELİK, Prof.Dr. Sezai ERCİŞLİ, BAP Koordinatörü Doç.Dr. Atilla KESKİN, Genel Sekreter Doç.Dr. Remzi ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi akademik birimler üst yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

BAP Koordinatörü Doç. Dr. Atilla KESKİN, son beş aylık sürede BAP Koordinasyon Biriminin revize edilmek yerine, yeniden yapılandırıldığını söyledi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi BAP Yönergesi, Uygulama Usul ve İlkelerinin bilimsel esaslara göre tamamen yenilendiğini, birimde kullanılan form ve belgelerin yeniden düzenlendiğini, süreçlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi için her türlü alt yapının oluşturulduğunu, kullanıcı veri tabanlarının kurulduğunu ve var olan sistemlere entegrasyonunun sağlandığını, personel, BAP Komisyonu ve araştırmacılar için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Sayın Keskin, BAP Koordinasyon biriminde araştırmacı odaklı bir yönetim anlayışının benimsendiğini, akademik ve mali süreçlerin araştırmacıların bilimsel etkinlik düzeylerinin artırılması yönünde yeniden yapılandırıldığını, proje başvurularının tüm proje türleri için 7/24 yapılabileceğini, süreçlerin hızlı, etkin, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya dönüştürüldüğünü ve manipüle edilemeyecek şekilde güvence altına alındığını bildirdi.

Prof. Dr. Adem KALINLI yaptığı konuşmasında yükseköğretim kurumlarında yaşanan gelişmeleri ortaya koyduktan sonra, Atatürk Üniversitesi hakkında dışarıdan bir gözlemci olarak izlenimlerini paylaştı ve Atatürk Üniversitesindeki gelişmelerin heyecan verici olduğunu, özellikle BAP Koordinasyon Biriminde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının örnek teşkil edebileceğini ve yapılan çalışmaların kültüre dönüşmesi halinde Atatürk Üniversitesinin yükseköğretim kurumları arasından büyük atılımlar yapabileceğini belirtti.

Rektör Prof.Dr. Ömer ÇOMAKLI yaptığı değerlendirme sunumunda, Atatürk Üniversitesinin bilimsel etkinlik düzeyinin artırılması için her türlü tedbiri alacaklarının altını çizerek, araştırmacılarımız ve Ar-Ge çalışmaları için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca kısa sürede BAP Koordinasyon Biriminde gelinen noktadan memnuniyetini bildirdi. Rektör ÇOMAKLI, Atatürk Üniversitesinin kurumsal gelişiminin ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olabileceğini, tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancının tam olduğunu söyledi. Ayrıca Üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayacak, bu önemli çalışmaları yürüten herkese teşekkürlerini ve şükranlarını sundu.