BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Ek Kaynak Limitleri

Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Lisansüstü Tez Projeleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı, ilgili destek üst limitinin en fazla %15’i ile sınırlıdır.

2. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi, Diğer Kurumlarca Fonlanmış Araştırmaları Destekleme Projesi, Fikri Mülkiyet Destek Projesi ile Kongre, Sempozyum Düzenleme Projesi için ek kaynak desteği sağlanmaz.

3. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı destek üst limitinin en fazla %25’ ile sınırlıdır.