BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Etik Kurul Belgeleri

Sağlık Bilimleri

Proje kapsamında düşünülen çalışma tedavi amaçlı olmayıp, insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği anket, mülakat, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, insandan primer olarak elde edilecek hücre veya doku kültürü çalışması, hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarından oluşuyorsa tıp fakültesi bünyesindeki Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu başvuru bilgileri ve formları için lütfen tıklayınız.

Not : İlaç ve terkipleriyle veya tıbbi cihaz kullanılarak yapılacak, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektiren klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı Etik Kuruluna başvurmak gerekir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İnsanlar ile yapılacak anket ve mülakat gibi veri toplama çalışmalarını içeren projelerde Etik Kurul Onay Belgesi için bu alanda sekretaryayı yürüten Rektörlük bünyesindeki Hukuk Müşavirliğine başvurulması gerekmektedir.

Eğitim Bilimleri

Gerekli Etik Kurul Onay Belgesi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanlığına hitaben yazılmış bir dilekçe ile enstitü sekreterliğine başvuru yapılması gerekmektedir.

Hayvan Deneyleri

Proje önerisi sıçan, fare ve tavşan ile çalışma içeriyor ise Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna (HADYEK) başvuru yapılmalıdır. HADYEK Sekreterliği Veteriner Fakültesi binası içerisinde bulunmaktadır.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) başvuru bilgileri ve formları için lütfen tıklayınız.

Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bunun dışındaki hayvanlar için ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı etik kurullarına başvuru yapılmalıdır.