BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

PROJE OFİSİ YENİDEN YAPILANDIRILDI.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yeniden yapılandırıldı. Proje kültürünü geliştirmek, akademisyenleri proje hazırlamaya teşvik etmek, aktif fon kaynaklarını duyurmak, projelere bilimsel ve teknik destek sunmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve üniversite- sanayi etkileşimini geliştirici planlamalar yapmak üzere fakülteler bünyesinde proje ofisleri kuruldu. Proje ofisleri bünyesinde 12 kişilik yürütme kurulu ve 50 kişilik danışma kurulu oluşturuldu. 185 öğretim üyesine teorik ve uygulamalı kurs verildi. “30 mentör-30 proje” uygulaması başlatıldı.