BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Strateji


•   Üniversitemizin ve araştırmacıların Ar-Ge potansiyelinin artırılması

•   Yüksek katma değer üreten araştırmacı sayısının artırılması

•   Ulusal ve uluslararası ortak araştırma projelerinin artırılması

•   Girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin iyileştirilmesi

•   Yürütülen tüm süreçlerde yüksek ve sürdürülebilir kalite düzeyinin sağlanması