BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Koordinatör Mesajı

Değerli Araştırmacı,

BAP Koordinasyon Birimi’nin temel amacı Üniversitemizin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasının desteklenmesidir. Bu kapsamda Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklarının artırılması, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve nitelikli araştırmacı sayısının artırılması büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizin yüksek bir araştırma kapasitesine sahip olabilmesinin araştırmacılarımızın gayretleri ile mümkün olabileceğinin farkında olarak, araştırmacılarımıza üst düzeyde hizmet verebilmeyi ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu anlayış içerisinde Birimdeki tüm süreçler yeniden yapılandırılmış, birimin fiziksel çalışma ortamı ve personeli yenilenmiş ve tüm süreçlerin elektronik ortamda hızlı, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesine yönelik önemli alt yapılar oluşturulmuştur. Oluşturulan altyapılar sayesinde araştırmacılarımızın 7/24 başvuru yapabilmeleri ve zamanlarını bürokratik işlemlerle harcamaları yerine çalışmalarına daha fazla odaklanabilmeleri için imkân sağlanmıştır.

Bundan sonraki süreçlerde BAP Koordinasyon Birimi hizmetleri yerine getirilirken hiç kimseye ayırımcılık yapılmayacak, tüm süreçler bilimsel, etik ve mevzuat ilkelerine uygun olarak yürütülecek ve işlemler mümkün olan en kısa sürelerde tamamlanacaktır. Ayrıca, Birimimiz faaliyetlerinde yüksek hizmet kalitesi ön planda tutulacak, araştırmacılarımızdan gelecek her türlü görüş, öneri ve eleştiriler katılımcı yönetim anlayışı ile dikkate alınacaktır.

Birimimizin tüm faaliyetleri kayıt altında tutulacak ve faaliyetlerimiz mensuplarımız ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde düzenli olarak paylaşılacaktır.

BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması sürecinde başta tüm kurumsal imkânları seferber eden yöneticilerimize ve emeği geçen tüm mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. BAP Koordinasyon Biriminde 2016-2020 döneminde uygulanan politikaların devamı olarak yürütülecek olan uygulamalarının üniversitemiz mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.

Ağustos 2020

Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ

BAP Koordinatörü