BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TÜBİTAK

"TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller" bu sayfada yer almaktadır.

Bu esaslara göre, Kamu Projeleri (1007) dışındaki projelerde Proje Yürütücüleri "Harcama Yetkilisi" olarak görevlendirilmişlerdir. Kamu Projelerinde (1007) bu görevi 21.04.2008 tarihine kadar Genel Sekreter Yardımcısı yürütmüştür. 22.04.2008 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen esasların 3.maddesine istinaden üst yöneticinin (Rektör) onayı ile proje yürütücüleri "Harcama Yetkilisi" olarak atanmışlardır.

Kamu Projelerinde (1007) proje yürütücüleri "Harcama Yetkilisi" olarak atandıklarından "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak yerlerine görevlendirme yapmaları gerekmektedir. Kamu projeleri ile diğer proje yürütücülerinin harcama yapabilmeleri için öncelikle "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak proje personeli arasından, bulunmadığı taktirde projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından kişi veya kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir. Görevlendirme ile ilgili yazı örneği aşağıda (Ek-12) yer almaktadır.


TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller

TÜBİTAK Hızlı Destek Programına Ait Esaslar

TÜBİTAK Araştırma Projelerine Ait Esaslar

TÜBİTAK İŞBAP Projelerine Ait Esaslar

TÜBİTAK Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu

TÜBİTAK Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu