BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Başvuru İşlemleri

Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın http://bapsis.atauni.edu.tr internet adresinden kullanımda olan Atatürk Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, BAP Komisyonu gerekli gördüğü destek programlarına yönelik başvurular için dönem veya takvim belirleyebilir.

Başvuru yapmadan önce lütfen aşağıdaki linkleri inceleyiniz....

Ek-1.Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar İçin Açıklamalar

Ek-2.Projesi Kabul Edilen Araştırmacıların BAP Koordinasyon Birimine Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Ek-3.Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar

Ek-4.Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-5.Uzun Süreli Araştırma Amaçlı Yurtdışı Seyahatlerde Sağlanabilecek Destek Tutarları