BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Misyon


•   Stratejik yönetim anlayışına uygun Ar-Ge politikaları yapmak ve uygulamak

•   Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve yayılmasına destek sağlamak

•   Gelişmiş bir araştırma alt yapısı kurmak ve etkin kullanımını sağlamak

•   Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonları etkin ve adil bir şekilde yönetmek

•   Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek

•   Araştırmacıların akademik gelişimlerine katkı sağlamak