BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

II. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Proje Başvurusu Çağrısı

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları konusu ile ilgili görevlendirme kapsamında Antarktik Bilim Seferi farklı bilim dallarında 9 bilim insanının katılımı ile 26 Şubat – 4 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştır.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleşecek olan 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ne katılarak sefer kapsamında bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar desteklenecektir. 2017-2018 Antarktik sezonunda, 15 Şubat – 1 Nisan 2018 tarihleri arasında, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi, farklı bilim dallarınıda içerecek şekilde geniş katılımlı, 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi çalışmalarını destekler nitelikte gerçekleştirilecektir.

Bu proje çağrısıyla; ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda çalışmaları olan araştırmalacılar için altyapı ve fonlama mekanizmalarının oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğün artırılması hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen Tıklayınız...