BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

İlkeler


•   Bilimsel Etik Kurallara Mutlak Uyum

•   Evrensel Değerlere Bağlılık

•   İnsana, Emeğe ve Bilime Saygı

•   Kaynakların Adil ve Etkin Kullanımı

•   Bilimsel ve Saydam Değerlendirme

•   Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

•   Katılımcı Yönetim Anlayışı