BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Hakkımızda

31 Aralık 2001 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında kapatılan Araştırma Fonu Saymanlıkları yerine oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2002 yılından günümüze üniversitemizde hizmet vermektedir. Yükseköğretim Kurumu'nun 01.01.2009 tarihinde yayınladığı usul ve esaslar kapsamında birimin adı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü olarak değiştirilmiştir.


Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi", "Ek 28. Maddesi" ile "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik" ve "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen ödeneklerin özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca; Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.