BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

PROJE PAZARI OLUŞTURULDU

Proje Pazarında bir araya gelen farklı disipilinlerden 250 bilim insanı, Türkiye’ye ve Atatürk Üniversitesi’ne mal olacak yeni projeleri üretmek için fikir alışverişinde bulundu. Yeni nesil üniversite vizyonuna ulaşmak ve proje kültürünü geliştirmek amacıyla başlatılan disiplinlerarası çalışmalarla birimler arası ortak proje üretilmesi hedeflendi. Etkinlik sonunda disiplinlerarası 120 adet proje önerisi gerçekleştirildi.